Hac, hac ayları denilen vakit dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz veya umre ile beraber yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

HACCIN EDA ŞEKLİ ÜÇTÜR;

1- İfrad haccı,

2- Temettu haccı,

3- Kıran haccı.

1- İFRAD HACCI;

İfrad haccı, umresiz meydana getirilen hacdır. Aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur.

2- TEMETTU HACCI;

Temettu haccı, aynı senenin hac ayları içinde önce umre yapmış olup ihramdan çıktıktan sonrasında tekrar hac için ihrama girerek yapılan hacdır.

Temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında yada daha önce umreye niyet ederek ihrama girerler. Umre yapmış olduktan sonra ihramdan çıkarlar. Daha sonra süreı erişince hac için ihrama girerler. Haclarını eda ettikten sonrasında ihramdan çıkarlar.

3- KIRAN HACCI;

Kıran haccı, aynı yılın hac ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır.

Kıran haccı yapacak olanlar mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girerler. Umre yapmış olduktan sonra ihramdan çıkmazlar, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkarlar.

Kıran ve temettu haccı yapanların şükür kurbanı kesmeleri vaciptir. İfrad haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi gerekmez

HACCIN YAPILIŞI: 

Ülkemizden giden hacılar, değişik iklim şartlarında uzun süre ihramda kalmanın doğurduğu zorlukları dikkate alarak genellikle “temettu haccı” yapmayı tercih ederler. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak haccın yapılışını anlatırken, haccın eda şekillerinden “Temettu haccı” nı esas alacağız. Haccın diğer eda şekillerine ise, Temettu haccı ile bu tarz şeylerin arasındaki farkları belirterek yetineceğiz.

Hac Turlarımız için tıklayınız.